Czym jest mikrorachunek?

We wcześniejszych latach opłacanie podatków i tego rodzaju zobowiązań wiązało się z koniecznością wpłacenia środków na odpowiedni rachunek bankowy. W wielu przypadkach prowadziło to do pomyłek, a w konsekwencji do sporych problemów dla podatników. Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzono mikrorachunki, które znacząco ułatwiły wpłaty do urzędów skarbowych.

Kto może korzystać z mikrorachunku i w jakim celu?

 Mikrorachunek podatkowy jest rachunkiem bankowym, na który każdy podatnik lub płatnik musi uiszczać podatek VAT, CIT i PIT. Jako że nadal część podatków trafia na inne konto, warto skorzystać z usług księgowej, która wykona wszystkie płatności zgodnie z zasadami, co pozwoli uniknąć sporych problemów, jeżdżenia po urzędach, a także konieczności zapłacenia grzywny.

Na mikrorachunek powinien trafiać również podatek cukrowy, podatek od „małpek”, podatek od sprzedaży detalicznej, danina solidarnościowa oraz opłaty wnoszone przez firmy reklamujące napoje alkoholowe. Podatki od czynności cywilnoprawnych i opłaty należy opłacać jak dotychczas, czyli na konto wskazanego urzędu skarbowego. Co ciekawe, podatek o wysokości wyższej niż 1000 złotych może wpłacić na mikrorachunek jedynie podatnik lub jego najbliższa rodzina.

Z czego składa się mikrorachunek?

Każda osoba będąca podatnikiem lub płatnikiem mającym nadany numer PESEL, lub NIP ma założony indywidualny rachunek podatkowy. Składa się on z 26 znaków, z czego pierwsze dwa to liczba kontrolna, kolejne 8 – stała wartość oznaczająca numer rozliczeniowy w NBP, następne 2 również są zawsze niezmienne i oznaczają numer uzupełniający NBP. Jeżeli rozliczenie zostało stworzone dla osoby z numerem PESEL, to kolejną cyfrą musi być 1, a w przypadku NIP-u – 2. Następnie wpisywany jest numer PESEL lub NIP i uzupełniane są zerami.

 

rachunek