Blog

 

 

Dlaczego warto zainwestować w najlepszą księgowość dla firm?

W dzisiejszych czasach prowadzenie własnej firmy wiąże się z koniecznością radzenia sobie z wieloma wyzwaniami, w tym również z zagadnieniami związanymi z księgowością. Właściwe zarządzanie finansami przedsiębiorstwa jest kluczowe dla jego sukcesu, a profesjonalna księgowość może okazać się nieocenionym wsparciem w tej dziedzinie.

Biegły rewident, czy się zajmuje?

Biegły rewident to osoba, która posiada niezbędną wiedzę i umiejętności, aby dokonywać oceny i kontroli sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów księgowych przedsiębiorstw. W Polsce zawód ten jest regulowany prawnie, a jego wykonywanie wymaga posiadania odpowiedniego uprawnienia. W artykule omówimy, czym dokładnie zajmuje się biegły rewident, jakie są jego obowiązki i jak przebiega proces zdobywania uprawnień do wykonywania tego zawodu.

Podatek ryczałtowy - co warto o nim wiedzieć?

Podatek ryczałtowy w Polsce to jedna z form opodatkowania, która dotyczy przede wszystkim małych firm i przedsiębiorców. Jest to prosty i uproszczony system podatkowy, który umożliwia uniknięcie skomplikowanych obliczeń i prowadzenia księgowości. Oto kilka ważnych informacji na temat podatku ryczałtowego.

Na czym polega audyt finansowy?

Audyt finansowy to proces przeglądu i oceny sprawozdań finansowych oraz dokumentacji organizacji w celu zapewnienia zgodności z prawem, przepisami oraz standardami rachunkowości. Przeprowadza go niezależna strona trzecia, taka jak audytor lub księgowy, który posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na właściwą ocenę sprawozdań finansowych firmy.

Czym jest mikrorachunek?

We wcześniejszych latach opłacanie podatków i tego rodzaju zobowiązań wiązało się z koniecznością wpłacenia środków na odpowiedni rachunek bankowy. W wielu przypadkach prowadziło to do pomyłek, a w konsekwencji do sporych problemów dla podatników. Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzono mikrorachunki, które znacząco ułatwiły wpłaty do urzędów skarbowych.

Od czego zależy wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej?

Przedsiębiorca, zanim rozpocznie wykonywanie działalności gospodarczej, musi spełnić pewne obowiązki. Jednym z nich jest wybór formy opodatkowania, co często budzi wątpliwości wśród początkujących biznesmenów. Zobacz, co warto wiedzieć.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów?

Ewidencja to nieodłączny element wykonywania działalności gospodarczej, który stanowi podstawę wyliczania wysokości opodatkowania podatkiem dochodowym. Najczęściej służy ku temu Księga przychodów i Rozchodów, umożliwiająca prowadzenie księgowości uproszczonej. Czy wiesz, jakie podmioty muszą ją prowadzić? Którzy przedsiębiorcy są zaś zwolnieni z tego obowiązku?

Jakie informacje zawiera KPiR?

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest jedną z metod prowadzenia dokumentacji finansowej i rachunkowej dostępnych dla przedsiębiorców w świetle polskiego prawa. Co to zasady zadanie to przejmuje biuro rachunkowe, stosują wybraną metodę – kasową lub memoriałową – jednocześnie dbając o obowiązki księgowe przedsiębiorców. Niezależnie od tego, czy zlecasz prowadzenie PKPiR księgowemu, czy robisz to sam, warto znać podstawy jej działania.

Kto ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Działalność biznesowa oznacza konieczność wywiązywania się z wielu obowiązków formalnych, które umożliwiają kontrolę nad prawidłowością funkcjonowania firmy oraz ułatwiają dokonywanie rozliczeń podatkowych. Jedną z podstawowych powinności jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Przekonaj się, które firmy są nią objęte i na jakich zasadach musi się odbywać.