Blog

 

 

Jakie informacje zawiera KPiR?

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest jedną z metod prowadzenia dokumentacji finansowej i rachunkowej dostępnych dla przedsiębiorców w świetle polskiego prawa. Co to zasady zadanie to przejmuje biuro rachunkowe, stosują wybraną metodę – kasową lub memoriałową – jednocześnie dbając o obowiązki księgowe przedsiębiorców. Niezależnie od tego, czy zlecasz prowadzenie PKPiR księgowemu, czy robisz to sam, warto znać podstawy jej działania.

Kto ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Działalność biznesowa oznacza konieczność wywiązywania się z wielu obowiązków formalnych, które umożliwiają kontrolę nad prawidłowością funkcjonowania firmy oraz ułatwiają dokonywanie rozliczeń podatkowych. Jedną z podstawowych powinności jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Przekonaj się, które firmy są nią objęte i na jakich zasadach musi się odbywać.

Księgowość pełna czy uproszczona? Porównanie rozwiązań

Działalność gospodarcza niezależnie od tego, jaką formę organizacyjną przybierze, jest nierozłącznie związana z koniecznością dokonywania rozliczeń podatkowych oraz rejestrowaniem wszystkich zdarzeń gospodarczych w odpowiednio sporządzanej dokumentacji. Jej postać może być jednak różna dla rozmaitych firm – część z nich będzie zmuszona do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a więc tzw.

Czy warto korzystać z usług biura rachunkowego?

Zarówno firmy, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do prowadzenia księgowości oraz rozliczeń podatkowych. Mogą te czynności wykonywać we własnym zakresie, zatrudnić odpowiedniego pracownika lub skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Bez względu na wybór, księgi rachunkowe muszą być prowadzone rzetelnie, a dokumentacja powinna spełniać wymagane standardy.

Sprawozdania finansowe – dla kogo?

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem zawierającym podstawowe dane dotyczące finansowego aspektu rocznej działalności przedsiębiorstwa. Sporządzenie go jest obowiązkiem ustawowym.

Co to są księgi przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) jest ewidencją księgową, która służy do zapisania operacji finansowych w formie uproszczonej. Notuje się w niej wszystkie przychody, zakup towarów oraz koszty uboczne, wynagrodzenia (nie tylko w gotówce), wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz koszty prac badawczo-rozwojowych. Na ich podstawie wylicza się dochód podlegający opodatkowaniu. Jest

Jakie należy prowadzić rozliczenia z ZUS?

Właściciele działalności gospodarczych mają obowiązek opłacania składek zarówno za zatrudnianych pracowników, jak również za siebie. Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, z dnia 6 marca 2018 roku, obowiązek ten pojawia się w dniu rozpoczęcia wykonywania działalności lub zatrudnienia pracownika, a wstrzymanie opłacania składek możliwe jest tylko w okresie zawieszenia

Założenie firmy krok po kroku

Własna działalność gospodarcza to marzenie wielu osób. Założenie własnej firmy może jednak wydawać się trudnym i stresującym procesem. W rzeczywistości jednak nie jest to takie trudne, firmę założyć można w zaledwie kilku prostych krokach!

Dlaczego prowadzenie księgowości zlecić do biura rachunkowego?

Prowadzenie firmy wiąże się z rozliczeniami w US i ZUS. Niezbędna jest osoba, która zajmie się rachunkowością. Jeśli zatrudniamy pracowników, musimy też ich rozliczać. Konieczne jest stworzenie przynajmniej dwóch etatów, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i przygotowaniem miejsc pracy. Księgowość i sprawy kadrowo – płacowe możemy oddać