Blog

 

 

Kto ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Działalność biznesowa oznacza konieczność wywiązywania się z wielu obowiązków formalnych, które umożliwiają kontrolę nad prawidłowością funkcjonowania firmy oraz ułatwiają dokonywanie rozliczeń podatkowych. Jedną z podstawowych powinności jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Przekonaj się, które firmy są nią objęte i na jakich zasadach musi się odbywać.

Księgowość pełna czy uproszczona? Porównanie rozwiązań

Działalność gospodarcza niezależnie od tego, jaką formę organizacyjną przybierze, jest nierozłącznie związana z koniecznością dokonywania rozliczeń podatkowych oraz rejestrowaniem wszystkich zdarzeń gospodarczych w odpowiednio sporządzanej dokumentacji. Jej postać może być jednak różna dla rozmaitych firm – część z nich będzie zmuszona do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a więc tzw.

Czy warto korzystać z usług biura rachunkowego?

Zarówno firmy, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do prowadzenia księgowości oraz rozliczeń podatkowych. Mogą te czynności wykonywać we własnym zakresie, zatrudnić odpowiedniego pracownika lub skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Bez względu na wybór, księgi rachunkowe muszą być prowadzone rzetelnie, a dokumentacja powinna spełniać wymagane standardy.

Sprawozdania finansowe – dla kogo?

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem zawierającym podstawowe dane dotyczące finansowego aspektu rocznej działalności przedsiębiorstwa. Sporządzenie go jest obowiązkiem ustawowym.

Co to są księgi przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) jest ewidencją księgową, która służy do zapisania operacji finansowych w formie uproszczonej. Notuje się w niej wszystkie przychody, zakup towarów oraz koszty uboczne, wynagrodzenia (nie tylko w gotówce), wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz koszty prac badawczo-rozwojowych. Na ich podstawie wylicza się dochód podlegający opodatkowaniu. Jest

Jakie należy prowadzić rozliczenia z ZUS?

Właściciele działalności gospodarczych mają obowiązek opłacania składek zarówno za zatrudnianych pracowników, jak również za siebie. Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, z dnia 6 marca 2018 roku, obowiązek ten pojawia się w dniu rozpoczęcia wykonywania działalności lub zatrudnienia pracownika, a wstrzymanie opłacania składek możliwe jest tylko w okresie zawieszenia

Założenie firmy krok po kroku

Własna działalność gospodarcza to marzenie wielu osób. Założenie własnej firmy może jednak wydawać się trudnym i stresującym procesem. W rzeczywistości jednak nie jest to takie trudne, firmę założyć można w zaledwie kilku prostych krokach!

Dlaczego prowadzenie księgowości zlecić do biura rachunkowego?

Prowadzenie firmy wiąże się z rozliczeniami w US i ZUS. Niezbędna jest osoba, która zajmie się rachunkowością. Jeśli zatrudniamy pracowników, musimy też ich rozliczać. Konieczne jest stworzenie przynajmniej dwóch etatów, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i przygotowaniem miejsc pracy. Księgowość i sprawy kadrowo – płacowe możemy oddać

Zalety dobrej księgowej

Prowadzenie księgowości nie należy do łatwych zadań. Jakiekolwiek zaniedbanie w tym obszarze może prowadzić do przykrych konsekwencji. Nie trudno się domyślić, że odpowiedzialność za porządek w dziale rachunków i finansów spoczywa na księgowej, zatem wybór osoby pełniącej tę funkcję wymaga przemyślanej decyzji.