Usługi rewizyjne

dłoń na kalkulatorzeŚwiadczymy najwyższej jakości usługi związane z rewizjami finansowymi w przedsiębiorstwach. Umożliwiają nam to uprawnienia biegłego rewidenta, które uzyskała właścicielka biura Monika Piechocka. Uprawnienia te są nadawane w trybie Ustawy z 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach.

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z usług rewizyjnych, uzyskasz informację o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z obowiązującymi zasadami rachunkowości, a także czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową firmy. Przeprowadzając badanie, gwarantujemy pełną niezależność, dzięki czemu przyczyniamy się między innymi do podniesienia zaufania inwestorów.
Świadczymy również następujące usługi rewizyjne:

  • Usługi poświadczające – ich celem jest rozwiązywane różnorodnych problemów klientów, dotyczą poświadczania prognozowanych informacji finansowych,
  • Usługi atestacyjne – kontrola zgodności operacji gospodarczych z umowami oraz regulacjami prawnymi.

Znajdziesz nas stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Nasze dane:

  • Nr w rejestrze biegłych – 11 206
  • Nr firmy audytorskiej – 3 920


Biegły rewident – kim jest i czym się zajmuje?

Biegły rewident to osoba, która jest uprawniona do przeprowadzania rewizji finansowych, czyli audytów polegających na badaniu sprawozdań finansowych. Ma to na celu stwierdzenie, czy dana jednostka przedstawia swoją sytuację w sposób jasny, rzetelny i niewadliwy.

Aby móc świadczyć usługi rewizyjne, trzeba spełnić szereg wymogów. Biegły rewident to osoba zaufania publicznego. Przed podjęciem pracy składa ślubowanie, zgodnie z którym ma obowiązek postępować. Jest również zobowiązany do podnoszenia kwalifikacji zawodowych każdego roku.

Serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy z naszą firmą!