Jakie informacje zawiera KPiR?

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest jedną z metod prowadzenia dokumentacji finansowej i rachunkowej dostępnych dla przedsiębiorców w świetle polskiego prawa. Co to zasady zadanie to przejmuje biuro rachunkowe, stosują wybraną metodę – kasową lub memoriałową – jednocześnie dbając o obowiązki księgowe przedsiębiorców. Niezależnie od tego, czy zlecasz prowadzenie PKPiR księgowemu, czy robisz to sam, warto znać podstawy jej działania.

Co musi obejmować PKPiR?

Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wskazuje obowiązkowe elementy tej formy prowadzenia księgowości. PKPiR objemuje na stronie tytułowej – tytuł, imię i nazwisko lub firmę (nazwę) działalności oraz jej adres, a także rodzaj działalności, a następnie na stronach przeznaczonych do dokonywania zapisów:

  • datę zdarzenia gospodarczego,
  • numer dowodu księgowego,
  • imię i nazwisko lub firmę, a także adres kontrahenta,
  • opis zdarzenia gospodarczego,
  • przychód – wartość sprzedanych towarów i usług, pozostałe przychody, sumę tychże,
  • zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu,
  • koszty uboczne zakupu,
  • wydatki – wynagrodzenie w gotówce i w naturze, pozostałe wydaje, sumę tychże,
  • koszty działalności badawczo-rozwojowej – opis kosztu i wartość,
  • dodatkową kolumnę na uwagi. 

rozliczenia

Rozporządzenie dodatkowo wprowadza szereg innych wymogów. Dlatego też rozliczaniem KPiR zajmuje się częściej biuro rachunkowe. Księgowy może przede wszystkim wskazać, czy forma PKPIR jest dozwolona dla danego typu działalności. Będzie wiedział o innych wymogach.

Przykładowo dokumentować trzeba także przesunięcia towarów handlowych między zakładami należącymi do tego samego podatnika. Ze względu na konieczność zachowania siły dowodowej ksiąg rachunkowych należy zachować szczególną uwagę przy ich wypełnianiu, a ewentualnych pomyłek nie można korygować w sposób dowolny. Księga musi być prowadzona rzetelnie i w sposób niewadliwy, czyli zgodnie ze wzorem z rozporządzenia, w sposób odzwierciadlający stan rzeczywisty.