Jakie należy prowadzić rozliczenia z ZUS?

okulary na biurkuWłaściciele działalności gospodarczych mają obowiązek opłacania składek zarówno za zatrudnianych pracowników, jak również za siebie. Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, z dnia 6 marca 2018 roku, obowiązek ten pojawia się w dniu rozpoczęcia wykonywania działalności lub zatrudnienia pracownika, a wstrzymanie opłacania składek możliwe jest tylko w okresie zawieszenia działalności. Jakim ubezpieczeniom społecznym podlega osoba prowadząca działalność gospodarczą?

Rodzaje składek ZUS

Każdy przedsiębiorca, od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania, musi regulować rozliczenia z ZUS. Okres podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu liczy się od dnia wskazanego we wniosku o zgłoszenie do ubezpieczeń. Składki opłacane są na trzy rodzaje ubezpieczenia społecznego – emerytalne, rentowe i wypadkowe. Konieczne jest również regulowanie ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy, ale obowiązek płacenia na Fundusz Pracy nie dotyczy wszystkich. Ubezpieczenie dobrowolne, jakiemu może poddawać się osoba prowadząca działalność gospodarczą to ubezpieczenie chorobowe.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Prowadząc działalność gospodarczą, należy dopilnować wielu terminów i dokumentów, wśród których znajdują się także formularze konieczne do odesłania do ZUS-u. ZUS ZUA, to podstawowa deklaracja dla przedsiębiorcy zgłaszającego nowego pracownika, bądź siebie do pełnego ubezpieczenia społecznego, przed rozpoczęciem zatrudnienia. Alternatywną dla powyższej deklaracji jest ZUS ZZA, składana w przypadku zgłoszenia pracownika wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli zatrudniani pracownicy chcą zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, niezbędna jest deklaracja ZUS ZCNA, który służy także do wyrejestrowania ze zgłoszonego ubezpieczenia. Przy całkowitej likwidacji działalności niezbędne jest złożenie formularza ZUS ZWUA. Najważniejszym dokumentem podczas prowadzenia działalności gospodarczej jest tzw. deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA – dokument rozliczający składki i świadczenia na ubezpieczenia społeczne. Wraz z nim, do comiesięcznej deklaracji rozliczeniowej powinny zostać załączone odpowiednie raporty imienne dotyczące wszystkich pracowników i samego przedsiębiorcy. Terminy składania poszczególnych deklaracji są ściśle określone i uzależnione od rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Przy sporządzaniu deklaracji rozliczeniowych warto zdać się na pomoc profesjonalnego biura rachunkowego – jego pracownicy zadbają o terminowe oraz prawidłowe wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji rozliczeniowych z ZUS.