Kto jest zobowiązany do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów?

Ewidencja to nieodłączny element wykonywania działalności gospodarczej, który stanowi podstawę wyliczania wysokości opodatkowania podatkiem dochodowym. Najczęściej służy ku temu Księga przychodów i Rozchodów, umożliwiająca prowadzenie księgowości uproszczonej. Czy wiesz, jakie podmioty muszą ją prowadzić? Którzy przedsiębiorcy są zaś zwolnieni z tego obowiązku?

 

Kto musi prowadzić KPiR?

Zakres podmiotów zobowiązanych do prowadzenia tego rodzaju ewidencji wyznaczają przepisy prawa. Artykuł 24a ust. 1 ustawy o PIT jasno wskazuje, że osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są zobowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Ważny jest jednak również limit przychodów. Jeżeli przedsiębiorca przekroczy kwotę 2000000 euro w danym roku podatkowym, wówczas nie może prowadzić Księgi Przychodów i Rozchodów i zobowiązany jest do przejścia na tzw. pełną księgowość. Warto zaznaczyć, że możliwy jest zarazem powrót do ewidencji na podstawie KPiR.

 

Kto nie musi prowadzić KPiR?

ksiegowanie

Mówiąc o Księdze Przychodów i Rozchodów, warto wspomnieć także o ustawowych wyłączeniach. Zajmując się księgowością dla firm we Włocławku, zauważamy, że przedsiębiorcy bardzo często nie mają o nich pojęcia. Należy mieć na uwadze, że  jeżeli wystąpią szczególne okoliczności, przedsiębiorca może złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o niestosowanie wobec niego przepisów rozporządzenia.

Szczególne okoliczności wskazane w ustawie to np.:

  • stan zdrowia,
  • wiek,
  • rodzaj i rozmiar wykonywanej działalności gospodarczej.

Jeżeli chcesz powierzyć swoją księgowość profesjonalnemu podmiotowi, zapraszamy Cię do zapoznania się z naszą ofertą. Świadczymy kompleksowe usługi, dzięki którym będziesz mógł skupić się na rozwoju własnej działalności gospodarczej bez obaw o rozliczenia księgowe. W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Twojej dyspozycji.