Zalety dobrej księgowej

kobieta przy laptopieProwadzenie księgowości nie należy do łatwych zadań. Jakiekolwiek zaniedbanie w tym obszarze może prowadzić do przykrych konsekwencji. Nie trudno się domyślić, że odpowiedzialność za porządek w dziale rachunków i finansów spoczywa na księgowej, zatem wybór osoby pełniącej tę funkcję wymaga przemyślanej decyzji.

Biegłość i doświadczenie

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, obliczanie podatków czy ewidencja środków trwałych to tylko kilka spośród licznych obowiązków należących do księgowej. Tak, jak się domyślamy, praca ta wymaga doświadczenia gromadzonego latami. Działalność w sektorze usług księgowych zobowiązuje do nieustannego aktualizowania bogatej już wiedzy. Wprowadzane przez ustawodawcę nowelizacje i rozporządzenia nie ułatwiają tych zabiegów. Wielokrotnie przepisy nie precyzują wszystkich możliwych przypadków dotyczących sytuacji finansowej czy podatkowej, wówczas osobie bez praktyki oraz nietroszczącej się o podnoszenie kwalifikacji będzie o wiele trudniej ominąć rozmaite pułapki.

Rzetelna praca dobrej księgowej stanowi zatem podstawę w funkcjonowaniu nawet najmniejszego przedsiębiorstwa. Jeśli dodatkowo zatrudnia się pracowników, to dzięki kompetencjom księgowej sprawy kadrowo-płacowe utrzymane są na należytym poziomie. Wystarczy nadmienić, że księgowa przygotowuje comiesięczne listy płac, odlicza składki ZUS-owskie, rozlicza PIT, a nierzadko dba też o terminową realizację wypłat dla zatrudnionych.

Finanse firmowe w najlepszych rękach

Prowadzenie usług księgowych oprócz wiedzy i przygotowania merytorycznego wymaga odpowiednich cech charakteru oraz osobowości. Oczywiste jest, że dobra księgowa musi być osobą skrupulatną, rzetelną i odpowiedzialną. Jednak niewielu ma świadomość, że praca ta wymaga też konsekwencji i niezłomności potrzebnych, by kontrahentowi wytłumaczyć, jak ważne są dyscyplina finansowa bądź przestrzegania terminów. Często to na barkach księgowej spoczywa przedstawienie realnego ryzyka planowanych przedsięwzięć. Dzięki analizom i sprawozdaniom finansowym przedsiębiorca poznaje swoje możliwości inwestycyjne. Warto zatem nawiązać współpracę z księgową, która posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Powierzenie księgowości osobie niezależnej i niezatrudnionej w firmie gwarantuje obiektywizm i dyskrecję. Zewnętrzne usługi księgowe i rachunkowe to oszczędność dla przedsiębiorcy oraz ogromne ułatwienie. Takie rozwiązanie pozwala pominąć kosztowne tworzenie etatu dla kolejnego pracownika. Pamiętajmy, że profesjonalna księgowa posiada OC, a zatem ewentualne nieścisłości w zakresie księgowości są chronione jej polisą. Skorzystanie z kompleksowych usług księgowych umożliwia każdemu przedsiębiorcy skoncentrowanie się na zarządzaniu firmą oraz udoskonalaniu oferty własnej firmy.