Księgi rachunkowe – pełna księgowość

sporządzana notatkaKsięgi rachunkowe (inaczej mówiąc: księgi handlowe) to zapisy księgowe uporządkowane chronologicznie. Obejmują one swoim zakresem każdy przepływ finansowy w firmie. Z ksiąg rachunkowych można pozyskać cenne informacje dla zarządu i udziałowców. Ten rodzaj ewidencjonowania jest nazywany pełną księgowością.

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych pewne typy działalności są zobowiązane prawnie. O tym, jakie firmy muszą to robić, przeczytasz poniżej. Niestety, pełna księgowość w porównaniu do uproszczonych form, takich jak na przykład Księga Przychodów i Rozchodów, jest bardzo szczegółowa i dość skomplikowana. A zatem praktycznie żaden przedsiębiorca nie może sobie pozwolić na prowadzenie jej samodzielnie. Takie działanie wymagałoby bardzo dużych nakładów czasu, a przy tym dysponowania solidną wiedzą branżową. Dlatego prowadzenie ksiąg rachunkowych najlepiej zlecić specjaliście. Nie musisz w tym celu tworzyć oddzielnego stanowiska – nasze biuro wesprze Cię w tego typu obowiązkach.

Dzięki temu przede wszystkim zredukujesz wydatki, które byłyby związane z zatrudnieniem specjalisty na etat. Zyskasz również gwarancję, że wszystkie zapisy są wykonywane tak, jak należy i nie ma mowy o kosztownej w skutkach pomyłce.

 

Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych

Księgi rachunkowe można prowadzić dobrowolnie lub obowiązkowo. Do obligatoryjnego prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są:

 • spółki handlowe,
 • banki i instytucje finansowe działające na podstawie prawa bankowego,
 • filie firm zagranicznych,
 • jednostki samorządów terytorialnych,
 • spółki osobowe (jeżeli ich przychody w roku minionym przekroczyły kwotę 2 000 000 euro w przeliczeniu na polskie złote).

Za nieprowadzenie ksiąg rachunkowych dla wyżej wymienionych podmiotów grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności do lat dwóch. Dobrowolnie księgi rachunkowe mogą prowadzić podmioty zobowiązane do rozliczania KPiR.

 

Prowadzenie ksiąg handlowych

Zlecając nam prowadzenie ksiąg handlowych, możesz liczyć na pełen zakres usług. W ich ramach wykonujemy:

 • otwarcie księgi rachunkowej,
 • prowadzenie dziennika,
 • prowadzenie księgi głównej,
 • prowadzenie ksiąg pomocniczych,
 • zestawienia obrotów oraz sald,
 • wykaz aktywów,
 • wykaz pasywów,
 • zamknięcie księgi rachunkowej.

W razie potrzeby obsługujemy kontrole skarbowe.

 

Rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe prowadzimy w oparciu o najwyższe standardy. Dbamy o prawidłowe oznaczenia roku obrotowego, dokumenty przechowujemy w ustalonej kolejności. Jednocześnie jesteśmy terminowi i otwarci na pytania Klientów. Na bieżąco śledzimy zmiany w prawie, aby zapewniać najwyższą jakość usług. Pozwala nam na to przede wszystkim długoletnie doświadczenie w branży, ale także na bieżąco aktualizowana wiedza.

Zapraszamy do współpracy.