Blog

 

 

Zalety dobrej księgowej

Prowadzenie księgowości nie należy do łatwych zadań. Jakiekolwiek zaniedbanie w tym obszarze może prowadzić do przykrych konsekwencji. Nie trudno się domyślić, że odpowiedzialność za porządek w dziale rachunków i finansów spoczywa na księgowej, zatem wybór osoby pełniącej tę funkcję wymaga przemyślanej decyzji.

Jakie usługi oferuje biuro rachunkowe?

Prowadzenie własnej działalności wymaga sporządzania wielu rozliczeń oraz rejestrów, czyli prowadzenia spraw księgowych. Aby je wykonywać należycie, konieczna jest znajomość wielu zagadnień, terminów, nie wspominając o zawiłościach wciąż zmieniających się przepisów. Trudno sprostać wymaganiom powiązanym z księgowością, zwłaszcza, że sprawy firmy pochłaniają całkowicie uwagę. Dlatego warto

Czym zajmuje się biegły rewident?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga przygotowywania sprawozdań finansowych. Na niektóre podmioty nałożony jest ustawowy obowiązek poddawania sprawozdań rewizji. Jednak warto, aby każda osoba prowadząca większą lub mniejszą firmę poznała zakres działań biegłego rewidenta