Blog

 

 

Czym zajmuje się biegły rewident?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga przygotowywania sprawozdań finansowych. Na niektóre podmioty nałożony jest ustawowy obowiązek poddawania sprawozdań rewizji. Jednak warto, aby każda osoba prowadząca większą lub mniejszą firmę poznała zakres działań biegłego rewidenta